1 2 3 4 5 6
ABC NAŚNIEŻANIA

Typy armatek
 • Wentylatorowe - wymagają dostarczenia im prądu i wody pod ciśnieniem. Są droższe od lanc, jednak wydajniejsze. Są w stanie produkować śnieg w temperaturze od ok. -2oC, (istnieje możliwość wytworzenia śniegu nawet w dodatnich temperaturach powietrza, jeżeli wilgotność powietrza jest odpowiednio niska);
 • lance - wymagają dostarczenia im wody pod ciśnieniem oraz sprężonego powietrza. W praktyce pracują od ok. - 4oC;
 • lance z kompresorem - wymagają dostarczenia im prądu i wody pod wysokim ciśnieniem. W praktyce pracują od -5oC,
Armatki to nie wszystko. W zależności od zastosowanego systemu naśnieżania wymagana jest instalacja odpowiedniej infrastruktury technicznej.

W przypadku systemu opartego na armatkach wentylatorowych lub lancach z kompresorem:
 • pompownia
 • rurociąg wodny z hydrantami
 • instalacja linii elektrycznej ze skrzynkami elektrycznymi
 • węże wysokociśnieniowe
 • przewody zasilające armatki
W przypadku systemu opartego na lancach bez kompresora:
 • pompownia wysokiego ciśnienia
 • rurociąg wodny z hydrantami
 • kompresor zbiorczy dla wszystkich armat
 • rurociąg na sprzężone powietrze
 • węże wysokociśnieniowe do powietrza i wody
Praktyczne wskazówki
Hydranty zaleca się montować co ok 50 m. Większa rozpiętość hydrantów wymusza stosowanie większej ilości węży wysokociśnieniowych lub wydłuża czas ratrakowania.

Różnica wydajności armatek wentylatorowych w temperaturze -2oC, a w temperaturze -15oC jest ogromna. Przy zakupie armatki nie należy się kierować maksymalną wydajnością. W Polsce ostre mrozy nie zdarzają się tak często jak w krajach alpejskich. Wartości produkcji śniegu podawane przez producentów są dość rozbieżne lecz najbardziej wiarygodnym parametrem jest ilość poboru wody zużywanej na godzinę. Firma Lenko przyjmuje do obliczeń wydajności współczynnik 2,5. tj. 400 kg wody na 1 m3 śniegu. Dla przykładu armatka Lenko Northwind 490 posiada zakres przepływu od 3,5 m3/h wody (8,75 m3/h śniegu) - przy ciśnieniu 8 bar do 28,9 m3/h wody (72,3 m3/h śniegu) - przy ciśnieniu 35 bar.

Przy zakupie używanego sprzętu nie należy się kierować rokiem produkcji, ale ilością przepracowanych przez armatę godzin. Szczególna uwagę należy zwrócić na gwinty w które wkręca się dysze armaty. Są one aluminiowe i łatwo ulegają uszkodzeniu. (LENKO zlikwidowało ten problem wprowadzając dysze dzielone 3-elementowe).

Przeczytaj także:
Czynniki wpływające na wydajność procesu naśnieżania
Automatyczny system naśnieżania - jak to działa?
Kontakt: ul. Kolonia 41, 25-819 Kielce; tel./fax. +48 41 346 44 22