1 2 3 4 5 6
Armatki wentylatorowe

Lenko NA220
Śnieg dobrej jakości nie jest tylko wynikiem pracy armatek śnieżnych, jest również rezultatem dobrze dobranych elementów całego systemu. Kiedy tworzymy system naśnieżania, dostosowujemy komponenty do danej specyfiki i lokalizacji - dostępu do wody, zapotrzebowania na śnieg, czasu potrzebnego na naśnieżenie oraz warunków klimatycznych.
Armatki automatyczne produkują maksymalną ilość śniegu odpowiedniej jakości, we właściwym miejscu i czasie.

Nazywamy to "Snow Intelligence"!

Cechy
Lenko NA220 zbudowana zbudowana jest na aluminiowym podwoziu wyposażonym w trzy ocynkowane stalowe stopy lub koła, dostosowanym do pracy na stokach o różnym nachyleniu.. Tuba wykonana jest z kompozytów włókna szklanego. Pierścień w którym zamontowane są dysze jest aluminiowy. Armatka może być obracana w poziomie o 360 stopni (ręcznie lub automatycznie). Podnoszenie tuby w pionie ma zakres 0-35 stopni i może być regulowane ręcznie, bądź za pomocą siłownika.
Armatka wyposażona jest w 12-łopatkowy wentylator, bezolejowy kompresor 4 kW (Atlas Copco), zespół wodny z 200 mikronowym filtrem, oraz elektryczne zawory sterujące otwieraniem i zamykaniem kolejnych rzędów dysz.
Szafa elektryczna odporna na warunki atmosferyczne jest wyposażona we wszelkie niezbędne zabezpieczenia. Wszystkie przyciski na zewnętrznym panelu dotykowym są przejrzyste i czytelne. Wyświetlacz pokazuje aktualny przepływ i ciśnienie wody. Jakość śniegu może być regulowana w czasie rzeczywistym. Dla optymalnej produkcji armatka jest wyposażona w czujniki ciśnienia, wilgotności oraz temperatury wody i powietrza.

Funkcje automatyczne
  • Elektryczny siłownik hydrantu: otwieranie i zamykanie hydrantu, w przypadku braku zasilania siłownik wyposażony jest w zasilanie awaryjne i zamyka hydrant.
  • Możliwość regulacji jakości śniegu (bardziej suchy lub mokry) na bazie zaprogramowanej tabeli śnieżenia w zakresie od +50% do -50%)
  • Możliwość regulacji oscylacji w zakresie 15o - 360o
  • Informacje na temat armatek współpracujących z systemem Snownet
  • Możliwość obserwacji bieżących danych odnośnie temperatury, ciśnienia i przepływu wody, jakości śniegu, temperatury i wilgotności (opcja) powietrza.
  • Wgląd w komunikaty armatek (np. zabrudzony filtr wodny)
  • Otrzymywanie informacji o alarmach automatycznie wyłączających armatę (np. awaria wentylatora lub kompresora)
Kontakt: ul. Kolonia 41, 25-819 Kielce; tel./fax. +48 41 346 44 22