1 2 3 4 5 6
Automatyczny system naśnieżania - jak to działa?

Automatyczne systemy naśnieżania pozwalają na produkcję maksymalnej ilości śniegu o odpowiedniej jakości, w odpowiednim czasie i miejscu.

Firma Lenko produkuje armatki automatyczne od ponad piętnastu lat. Mają one zastosowanie głównie na dużych ośrodkach alpejskich, gdzie obszar i ilość armat na stoku nie pozwala na ich ciągłe monitorowanie przez obsługę. W Polsce góry i stacje narciarskie są mniejsze a praca ludzka tańsza, więc armatek automatycznych jest stosunkowo niewiele.

Znaczącą korzyścią automatycznej produkcji śniegu jest zwiększona wydajność armatek śnieżnych. Przy dużym obszarze naśnieżania i znacznej ilości sprzętu naśnieżającego, obsługa nie jest w stanie natychmiastowo reagować na zmiany warunków pogodowych i odpowiednio regulować przepływu wody w armatkach. W przypadku nagłego wzrostu temperatury i braku szybkiej reakcji obsługi przykrą konsekwencją może być zalodzenie stoku; w przypadku spadku temperatury - marnotrawstwo energii elektrycznej i zmniejszona wydajność armatek.

W Polsce pierwszym użytkownikiem w pełni automatycznego systemu naśnieżania SNOWNET - Lenko jest Kotelnica Białczańska. System opiera się na komunikacji radiowej, jest wyposażony w 25 armat Lenko FA 540, komputer z oprogramowaniem Snownet oraz 3 stacje pogodowe (retransmisyjne). Zastosowanie przez firmę Lenko komunikacji radiowej pozwala na swobodne przemieszczanie armat śnieżnych na stoku, co jest dużą zaletą przy naśnieżaniu.

Armatki automatyczne - jako jednostka - nie wymagają do pracy żadnego systemu i są w stanie pracować samodzielnie na ustalonym stanowisku. Takie armatki występują w nielicznych polskich ośrodkach. Wyposażone we własną stację pogodową potrafią dostosowywać parametry i produkować śnieg. Użytkownik może ustalić na panelu sterowniczym np. jakość śniegu (mokry/suchy) - musi jednak do każdej operacji fizycznie dotrzeć do danej armatki.

Zastosowanie systemu Snownet pozwala zminimalizować koszty pracy, jak i energii przypadającej na każdy metr sześcienny śniegu. System automatyczny nie jest jednak systemem bezobsługowym!!! Przy śnieżeniu również wymagane jest doglądanie armat, nie jest jednak ono tak czasochłonne jak przy armatach manualnych. Można mieć jednak pewność, że armatka dostosowując się precyzyjnie do istniejących warunków produkuje możliwie największą ilość śniegu.

System pozwala na monitorowanie bieżących parametrów wszystkich armat: ich umiejscowienia na stoku, danych pogodowych, ostrzeżeń oraz awarii. Obsługa przed przystąpieniem do śnieżenia może rozmrozić i przygotować wszystkie armatki do naśnieżania przez jedno kliknięcie myszką. Każda z armat sygnalizuje gotowość do pracy i można ją uruchomić z komputera lub wciskając w armatce odpowiedni przycisk. Gdy warunki pogodowe nie są sprzyjające - armatki wyłączą się automatycznie. Dodatkową korzyścią z zastosowania systemu SNOWNET jest możliwość przeglądania raportów historii produkcji oraz bieżących wykresów produkcji co pozwala m.in. na analizę kosztów śnieżenia. Snownet jest systemem intranetowym. Istnieje więc możliwość połączenia się z nim przez Internet i administrowaniem nim tak jak z serwera.

W przypadku dużego obszaru i znacznego oddalenia od siebie armatek instaluje się stacje retransmisyjne (pogodowe z funkcja retransmisyjną), które wzmacniają sygnał radiowy.

Ostatnie stosunkowo ciepłe sezony przemawiają za inwestycje w system automatyczny. Produkcja śniegu odbywa się przeważnie w trudnych warunkach. Przy śnieżeniu armatkami manualnymi wahania temperatur dają się we znaki obsłudze, zmuszają do częstej regulacji i pracochłonnego monitorowania śnieżenia, co w przypadku zastosowania automatyki przestaje być istotnym problemem. Również zwiększające się koszty pracy powodują, że warto zastanowić się nad zastosowaniem w pełni automatycznego systemu naśnieżania.

Przeczytaj także:
ABC naśnieżania
Czynniki wpływające na wydajność procesu naśnieżania
Kontakt: ul. Kolonia 41, 25-819 Kielce; tel./fax. +48 41 346 44 22