1 2 3 4 5 6
Czynniki wpływające na wydajność procesu naśnieżania

Poniżej wymieniamy czynniki i wskazówki mające wpływ na wydajność procesu naśnieżania. Informacje te dla większości użytkowników armatek śnieżnych są oczywiste. Będą one jednak przydatne dla osób planujących po raz pierwszy instalację systemu naśnieżania na swoim stoku.

Precyzyjne informacje o temperaturze i wilgotności powietrza są bardzo istotne. Istnieje możliwość wytworzenia śniegu nawet w dodatnich temperaturach powietrza, jeżeli woda ma temperaturę bliską 0oC, a wilgotność powietrza jest odpowiednio niska. Chociaż produkcja śniegu w takich warunkach nie jest ekonomiczna to czasem może decydować ona o uruchomieniu ośrodka narciarskiego.

Ilość, temperatura i skład wody mają bardzo duże znaczenie. Informacje o dostępności wody określają dalsze decyzje dotyczące systemu naśnieżania (pompowni, doboru średnic rurociągu, ilości armatek). Często niezbędne jest wybudowanie zbiornika magazynującego wodę o wielkości stosownej do powierzchni tras narciarskich. Woda pobierana ze studni głębinowej lub sieci miejskiej może mieć temperaturę 5-10oC. Taka temperatura nie sprzyja naśnieżaniu. Konieczne może być wybudowanie zbiornika schładzającego lub stosowaniu specjalnych chłodnic. Dodatkowo w przypadku sieci miejskiej woda może mieć związki chloru mogące utrudniać produkcję śniegu. Jeśli woda jest brudna zaleca się stosowanie dodatkowych filtrów.

Kolejnym czynnikiem jest wiatr. śnieżenie "z wiatrem" wydłuża lot cząsteczek wody - zwiększa się wydajność armatek. Armata wentylatorowa ustawiona pod wiatr pracuje mniej wydajnie, może wystąpić zalodzenie armatki i łopatek wentylatora, w konsekwencji mogą nastąpić trwałe uszkodzenia. Przy wietrze zmiennym istotne jest wyregulowanie armatki w taki sposób, by produkowała śnieg suchy. W przypadku zassania go przez wentylator, nie będzie on przymarzał do łopatek i armatki. W większości armat zainstalowany jest też oscylator, który umożliwia rozrzut śniegu na większej powierzchni; skraca się czas ratrakowania. W przypadku stosowania lanc - wiatr spełnia rolę wentylatora. Jego kierunek i siła decyduje o tym gdzie spadnie śnieg. Jeśli lance ustawione będą pod wiatr może to spowodować ich zalodzenie a przy długotrwałym braku nadzoru - wygięcie lub przewrócenie.

Temperatura, wilgotność i wiatr to te czynniki, na które użytkownicy armat nie mają bezpośredniego wpływu. Mają jednak wpływ na jakość i ciśnienie wody zużywanej do produkcji śniegu. Im wyższe ciśnienie, im niższa temperatura i im czystsza woda tym większa ilość i lepsza jakość produkowanego śniegu. Brudna woda powoduje częste zbrudzenie filtra wody w armatce. Zanieczyszczenia zatykają dysze pierścienia, zwiększają się koszty obsługi. Oszczędności inwestycyjne podczas projektowania rurociągu są najczęściej oszczędnościami pozornymi. Przy zbyt małych przekrojach rurociągu straty przepływu powodują zmniejszenie ciśnienia i ilości wody. Spada wydajność armat, wydłuża się czas naśnieżania, zwiększa się koszt energii elektrycznej oraz czas pracy osób zatrudnionych do obsługi sprzętu.

Warunki pogodowe na stoku mogą się znacząco różnić (szczególnie w przypadku długich tras i dużych różnic wysokości). Zaleca więc, aby dokładnie kontrolować temperaturę i wilgotność szczególnie w temperaturach marginalnych, ponieważ mogą występować duże odchylenia. Na początku sezonu najlepiej stworzyć na stoku odpowiedni podkład produkując mokry śnieg. Należy na bieżąco kontrolować jakość wyprodukowanego śniegu. Należy go ścisnąć w dłoni i sprawdzić, czy nie cieknie z niego woda. Jeśli jest zbyt mokry zaleca się zmniejszenie ilości pracujących rzędów dysz, kontrolując przy tym ciśnienie wody.

Przeczytaj także:
ABC naśnieżania
Automatyczny system naśnieżania - jak to działa?
Kontakt: ul. Kolonia 41, 25-819 Kielce; tel./fax. +48 41 346 44 22