1 2 3 4 5 6
Akcesoria

Stacja pogodowa
Stacja pogodowa została zaprojektowana jako część automatycznego systemu naśnieżania Lenko kontrolowanego przez oprogramowanie SnowNet. Stacja pogodowa gromadzi dane pogodowe dla armatek oraz pracuje jako wzmacniacz sygnału radiowego. Zaleca się aby korzystać z danych o wilgotności ze stacji pogodowej a nie z armatki, ponieważ w pobliżu armatki wilgotność jest większa. Wskazane jest natomiast, aby dane o temperaturze powietrza pobierane były z czujników armatki. Stacja pogodowa może również pracować jako samodzielne urządzenie

Kontakt: ul. Kolonia 41, 25-819 Kielce; tel./fax. +48 41 346 44 22